foto van Marjo  

Ieder verhaal is persoonlijk

“Elk mensenleven is interessant, heeft bijzondere wendingen, gelukkige en minder gelukkige ontmoetingen. De verteller, de geïnterviewde, ervaart het als buitengewoon plezierig om dit kwijt te kunnen aan iemand die daar integer en vertrouwelijk mee weet om te gaan.
Zelfs als iets voor de verteller zelf vanzelfsprekend of misschien zelfs saai lijkt, kan het, mits goed opgeschreven, juist voor de generaties die na hem komen een waardevolle schat aan informatie blijken.
Marjo: ‘’Ik vind het geweldig om dat naar voren te halen. Om de mensen die ik interview vertrouwen te geven. Om samen met hen te bespreken wat wel, of juist niet in het verhaal zou kunnen passen."

Bedrijfsbiografie
Niet alleen particulieren hebben hun geschiedenis, bedrijven hebben eveneens hun eigen interne historie. Technische beschrijvingen over een bedrijf zijn er genoeg. De cijfers, de verkoopverwachtingen komen wel op papier. Maar een bedrijf is ook een samenleving van mensen. Om dat naar voren te halen, om juist die interacties tussen de verschillende afdelingen te beschrijven, dat geeft een bedrijf dat menselijke gezicht. Marjo Boxman zet zich graag in om de vaak onderbelichte kant van de bedrijfshistorie weer naar boven te brengen.

Neem gerust contact met mij op.

U vindt mijn telefoonnummer en e-mailadres
[ info@uwlevenswoorden.nl ] onder aan deze pagina.